niedziela, 18 listopada 2012

102. Izrael i Autonomia Palestyńska: miasto DawidaW sąsiedztwie Starego Miasta Jerozolimy znajduje się także góra Cjon (Syjon). Według Biblii Syjon był warownią Jebusytów (pierwszych władców Jerozolimy), którą zdobył Dawid. Umieścił tam Arkę Przymierza i dzięki temu Syjon stał się symbolem Ziemi Obiecanej. Najbardziej rozpoznawalną budowlą na Syjonie jest Kościół Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny.

(Zdjęcie z Internetu)
Ze względu na swoją urodę nazywany jest „bajkowym”. W miejscu, gdzie – według tradycji, oczywiście – zasnęła Matka Boska przed wniebowzięciem, znajduje się duża figura przedstawiająca śpiąca Marię.


W sąsiedztwie kościoła zlokalizowany jest budynek zwany Wieczernikiem – rzekome miejsce ostatniej wieczerzy i zesłania Ducha Świętego. Jest on jednak raczej tylko symbolem, gdyż nie sposób zlokalizować dokładnie właściwego miejsca, jednak symbol ten jest bardzo ważny dla chrześcijańskiego świata. Zresztą, ostatnia wieczerza i zesłanie Ducha Świętego miały miejsce najprawdopodobniej właśnie na Syjonie, gdyż był on siedzibą pierwszej gminy chrześcijańskiej.Pod salą Wieczernika mieści się Grób Dawida. Podobnie jak w przypadku świętych miejsc chrześcijaństwa, także i tu nie ma pewności co do autentyczności grobu i tego, kto w nim spoczywa. Jednak Żydzi nie mają wątpliwości i pielgrzymują do domniemanych szczątków pogromcy Goliata niestrudzenie i z żarliwa wiarą. Grób przykrywa tkanina haftowana w hebrajskie napisy. „Przepołowiony” jest obowiązkowym przepierzeniem, które wyznacza dwa oddzielne miejsca modlitwy: dla kobiet i dla mężczyzn.
Na wschodnim zboczu Syjonu wznosi się świątynia o intrygującej nazwie kościół św. Piotra in Gallicantu. „In gallicantu” oznacza po łacinie „w miejscu piania koguta”. Nazwa ta odnosi się do wydarzenia poprzedzającego pojmanie Jezusa, opisanego w Ewangelii św. Marka: „Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: «Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz»”. Tradycja głosi, że w tym miejscu stał w I wieku dom lub pałac arcykapłana Kajfasza.
2 komentarze: